Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Mar 30, 2019

" ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ , ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವೇ ? " , ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಸಹಜ . ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಳ್ಳ " ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು . ? ಕಲ್ಲರಲ್ಲೂ  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರ್ತಾರೋ ? 

ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೂಡ್ಜ ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇದ್ರೂ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಓಡಾಡುತ್ತಾನೆ . ಕೊನೆಗೆ , ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸತಃ ಹೂಡಜನನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಡ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ?  

ಮುಂದಿನದನ್ನು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.  !