Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Mar 29, 2020

A special episode about the mysterious Corona Virus ( COVID19) featuring Dr. Prakash and Dr. Sumana Kabbur , where we answer some questions sent by our young listeners. 

ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ  ಕೇಳುಗರು ...


Mar 22, 2020

" ದಶಾವತಾರ " ಸರಣಿಯ  ಎಂಟನೆಯ  ಅವತಾರ  ಶ್ರೀ  ಕೃಷ್ಣನ  ಅವತಾರ . ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣರ ಕತೆಗಳು  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ .  ಕೃಷ್ಣನ  ಜೀವನ ...


Mar 14, 2020

" ದಶಾವತಾರ " ಸರಣಿಯ ಏಳನೇ ಕಂತು ರಾಮನ ಅವತಾರ . 

ರಾಮಾಯಣ , ಮನೆ  ಮನೆಯ  ದಿನ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಹಾಸು  ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ  ಮಹಾ  ಕಾವ್ಯ . ದೇವರ ಮನೆಯ  ಪೂಜೆಯಿಂದ ...


Mar 8, 2020

" ದಶಾವತಾರ " ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ  ಆರನೆಯ  ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಅವತಾರ .  ಪರಶುರಾಮ ಅತಿ  ಪರಾಕ್ರಮಿ . ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದೂ , ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಂಹ...


Mar 1, 2020

"ದಶಾವತಾರ " ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ೫ನೇ  ಅವತಾರ  ವಿಷ್ಣು ಕುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ  ಅವತಾರದಲ್ಲಿ  ಬಂದು  ಮಹಾ  ದಾನವಂತ  ಅನ್ನೋ  ಅಹಂಕಾರ ದಿಂದ  ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ...