Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Dec 22, 2019

ದಿನವಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ  ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ .  !

ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ...


Dec 15, 2019

ಕನ್ನಡದಾಗ ಭಾಳ  ಉಪ  ಭಾಷಾ  ಇದ್ರೂ  ನಮ್ಮ  ಉತ್ತರ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಭಾಷಾದಾಗ ಕಥೆ  ಕೇಳೋ  ಮಜಾನ ಬ್ಯಾರೆ  .  ಅದಕ್ಕಾ ಈ ಸಲದ  ಕತಿ  ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾದಾಗ ...


Dec 8, 2019

ನಾವು  ರಜೆಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ  ಹೋಗ  ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಡೋ ಚಿಂತೆ "ಮನೆ  ಅಷ್ಟು  ದಿವಸ  ಬೀಗ  ಹಾಕಿ  ಹೋಗೋದು ಹೇಗಪ್ಪಾ  ? " ಅನ್ನೋದು . 

ಈ ಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ...