Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Apr 27, 2019

ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ? ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡೋದು , ಅಳೋದು , ಇತ್ಯಾದಿ .  ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ...


Apr 19, 2019

How much would you pay for a snack ?  10 Rupees ? 100 Rupees ? Now how much would you pay for the smell of the snack ? Sounds ridiculous right ? This is what happened to a man who was passing by a snack store and stopped because of the wonderful smell coming out of that store.  Lets listen to how Hodja helped him pay...


Apr 13, 2019

ಗೆಳೆಯರೇ ,  "ಇದು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ , ಇನ್ನೂ ಬೇಕು " ಅನ್ನೋ  ಭಾವೆನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೊರತಲ್ಲ , ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ . ಅದು ಬೇಕು , ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು...


Apr 6, 2019

ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೊಸ ವರ್ಶವಾದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು .  ಕೇಳಿರೊಂದು ಕಥೆಯ ತಂಡ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯ ಜತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ...