Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Dec 29, 2018

ಈ ಸಲದ ಕತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ " ವಾರವು " ಜನರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕತೆ .  ಈ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ದೇವರು...


Dec 22, 2018

ಈ ಸಲದ ಕತೆ ವೆನೀಜುವೆಲಾ ದೇಶದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಗೆಗಿನ ಕತೆ. ಚಾಕಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ? ಆದ್ರೆ , ಚಾಕಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ...


Dec 15, 2018

ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಭಯ ಆಗಲ್ವ ? ಅಂತ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ? ಐಶಾ ಮತ್ತು ದಾನಿ ಅನ್ನೋ  ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಹೇಗೆ...


Dec 7, 2018

ಈ ಸಲದ ಕಥೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂರೋಪಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದ್ದೇವೆ.  ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋ "ರಾಜಕುಮಾರನ ಕತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳು " ಅನ್ನೋ ಜನಪದ...


Dec 1, 2018


ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮುಗ್ದ ಹುಡುಗ ಜ್ಯಾಕ್ , ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ "ಪೆದ್ದ , ಪೆದ್ದ "...