Preview Mode Links will not work in preview mode

To subscribe to stories  , click here

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ.   

     

Nov 10, 2019

ಕಳೆದ ವಾರ ಡಲ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ  ನಡೆದ  ದೀಪಾವಳಿ  ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ , "ಕೇಳಿರೊಂದು ಕಥೆಯ " ತಂಡ  ಹಿಂದೆ  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ  " ನಾಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೊಡ್ಜ  ಮತ್ತು  ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮನೆ " ಎಂಬ  ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಟಕದ  ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ  ನೀಡಿದ್ದರು . 

ಆ ನಾಟಕದ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು  ನಿಮ್ಮೊಡನೆ  ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ .